Kantoor Beredrie Boxmeer

PROJECTOMSCHRIJVING
Waar duurzaamheid een nieuwe dimensie kreeg.
Het kantoorpand is geheel gebouwd volgens de "Trias" piramide. Dat betekend dat keuzes om energie te besparen volgens een vast, maar vooral heel logisch, stramien gemaakt worden. Namelijk: Als eerste ervoor zorgen dat de energievraag beperkt wordt. Dat hebben we o.a. gedaan door de gebouwschil optimaal te isoleren. Hiervoor is circa drie maal beter geïsoleerd als voorgeschreven in het bouwbesluit. Ten tweede het gebruik van duurzame, oneindige energiebronnen voor het verwarmen, maar vooral het koelen. Hiervoor maken we gebruik van aardwarmte/koude via verticale bodemwisselaars met een diepte van ruim 110 meter. Ook het op aanwezigheid sturen van verlichting en ventilatie behoren tot deze maatregelen. En als derde geldt het principe binnen Trias dat de dan nog benodigde, eindigende energie-bronnen zo duurzaam mogelijk worden gebruikt. Hoog Frequent energiezuinige verlichting is daar een voorbeeld van.

VOORTGANG
Oplevering: 2011

Terug naar projecten