Bedrijfspand MartensBouw

Nieuwbouw Bedrijfspand MartensBouw

Om als bedrijf toekomstbestendig te zijn en te blijven waren we toe aan een eigentijdse en ruimere huisvesting.

Ons pand kenmerkt zich door een aantal zaken":
> Energieneutraal, zowel het gebouw alsook de productie door grootschalige toepassing van PV zonnepanelen
> Comfortabel en energiezuinige installatie, met onder ander een warmtepomp voorzien van geo-thermische bronnen, de zogenaamde WKO's (warmte en koudeopslag) waarmee we zowel koelen als verwarmen. 
> Een vraaggestuurde ventilatie met meerdere zones en toevoer v.d. verse lucht via grondbuizen. Hierdoor wordt de toegevoerde lucht zomer en winter op een constante temperatuur ingebracht
> Nachtspuiing dmv gestuurde toe- en afvoervoorziening, Het spuien gebeurt volledig op het principe van schoorsteen trek en kost dus geen energie.
> We hebben voor ons pand zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de aanwezige bebouwing waardoor we een minimaal beslag leggen op materialen
> Toepassing van herbruikbaar en waar mogelijk duurzaam materriaal

Terug naar projecten