Nog meer tijd voor onze klanten!

Zaterdag 23 november 2013

MartensBouw is deelnemer van eSales in de bouw.
Dit platform maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden die automatisering biedt.
Met eSales wordt een flink deel van het inkoopproces volledig gedigitaliseerd/geautomatiseerd.

Minder handelingen, geen overdracht van informatie, minder kans op fouten:
Kortom meer tijd voor onze klanten, meer tijd voor wat echt belangrijk is.

Toevoegen van waarde aan ons eindproduct, uw mooi gebouw!

Terug naar nieuwsoverzicht