Proces-innovatie met BIM

Het traditionele bouwproces waar 2d tekeningen, vaak niet actueel, de basis van het te bouwen object vormen, wordt gekenmerkt door de zeer hoge faalkosten. Nog steeds zijn faalkosten percentages van 10 tot 14% redelijk gangbaar in de bouwwereld. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat het PROTOTYPE ook meteen het eindresultaat moet zijn.
De vraag hoe we daar slimmer mee om konden gaan bracht ons bij de oplossing: VIRTUEEL PROTO-TYPEN.
Ofwel het gehele bouwwerk in een 3d virtuele omgeving digitaal bouwen.
Alle informatie die denkbaar en beschikbaar is van een gebouw wordt aan het zogenaamde BIM - Bouw Infomatie Model, toegevoegd.

Door deze proces-innovatie, door MartensBouw als een van de eerste in Nederland geimplementeerd, zijn onze faalkosten teruggebracht naar circa 4% waardoor meer dan twee keer zo goed scoren dan het branche gemiddelde.  Deze kostenbesparing komt geheel ten goede aan het product. Meer voor Minder! Wij maken het waar!

Proces-innovatie met BIM