Duurzaam Bouwen

Duurzaam bouwen is een must. 
Op onze projectenpagina zult u deze kreet dan ook diverse malen tegenkomen.
MartensBouw heeft het duurzaam bouwen sinds eind van de vorige eeuw tot speerpunt gemaakt.

Duurzaam bouwen is overigens meer dan enkel het focussen op het energieverbruik van een gebouw. Ook de herkomst en herbruikbaarheid van de toe te passen bouwmaterialen, vde eiligheid, gezondheid en bereikbaarbeid zijn zaken die aandacht en een juiste keuze vereisen. Maar wat dacht u van een mogelijke herbestemming van een gebouw na de eigenlijke gebruiksfunctie? 

MartensBouw heeft al geruime ervaring met alle facetten van duurzaam bouwen en kan u tijdens dit hele proces dan ook prima van dienst zijn. Samen maken we de juiste keuzes!

Bij de nieuwbouw van de Rabobank hebben we kennis gemaakt met de BREEAM certificering.
Deze certificering is de borging en sturing van alle goede bedoelingen. 
Op www.breeam.nl meer.