Download voorwaarden

MartensBouw heeft als transparante bouwer het uitgangspunt dat het maken van goede afspraken "part of the deal" is. 

Wij hanteren uitsluitend algemeen erkende voorwaarden. Afhankelijk van het soort en de omvang van de werken worden verschillende voorwaarden gehanteerd.

In onze offerte staat aangegeven welke voorwaarden van toepassing zijn.
Via onderstaande download link kunt u de voorwaarden downloaden.

Op verzoek zenden wij u de voorwaarden overigens gaarne toe.